Nainstalujte si:

       

Význam slova ortodoxní; ortodroma; ortoepie; ortofonie


ortodoxní = pravověrný

ortodroma = nejkratší spojnice dvou míst na kulové ploše

ortoepie = spisovná výslovnost; nauka o spisovné výslovnosti

ortofonie = nauka o správné výslovnosti hlásek

Next: ortogamie; ortogeneze, ortogenese; ortogonální    parodie; parodont; parodontologie