Nainstalujte si:

       

Význam slova ornamentalistika; ornamentalita


ornamentalistika = nauka o ornamentálním umění; výzdoba ornamentem, ornamentika

ornamentalita = ornamentální ráz

Next: ornamentalizmus, ornamentalismus-; ornamentální    parenterální; parenteze, parenthese; parentifikace