Nainstalujte si:

       

Význam slova originální; originární; origo; oringie; orkán


originální = původní, nezávislý na žádném vzoru, samostatný, osobitý; neobvyklý, zvláštní

originární = originární způsob nabytí vl. práva je nezávislý na vlastnickém právu dřívějšího vlastníka (bylo-li nějaké)

origo = začátek svalu - část, kterou je sval pomocí šlachy připojen ke kosti

oringie = náušnice

orkán = vítr s ničivými účinky, s rychlostí větší než 118 km/hod

Next: orkus; orloj; ormig; ornament; ornamentace    parekie; paremie; parenchym; pareneze, paranese