Nainstalujte si:

       

Význam slova organo-; organogeneze, organogenese; organoleptika


organo- = první část složených slov mající význam orgán, orgánový, organický

organogeneze, organogenese = vznik a vývoj orgánů skládajících tělo živého jedince

organoleptika = metoda smyslového posuzování potravin

Next: organolit; organon; organtýn; organum    parašutizmus, parašutismus; parataxe; parathormon