Nainstalujte si:

       

Význam slova organizmus, organismus; organizovat, organisovat


organizmus, organismus = 1. ústrojí, ústrojenství; 2. živá bytost, jedinec; 3. uspořádaný a účelně složený celek

organizovat, organisovat = účelně uspořádat, připravit; sdružit, sdružovat určitým řádem za jistým účelem

Next: organo-; organogeneze, organogenese; organoleptika    parašutista; parašutistický