Nainstalujte si:

       

Význam slova operovat; opiát; opidum, oppidum; opium; oponent


operovat = provádět operaci, např. chirurgickou, obchodní; manipulovat, používat něco

opiát = lék obsahující opium nebo omamnou látku

opidum, oppidum = opevněné keltské hradiště městského typu

opium = zaschlá šťáva nezralých makovic obsahující alkaloidy, působí omamně

oponent = kdo nesouhlasí; odborník posuzující vědeckou nebo odbornou práci

Next: oponentura; oponovat; oportunista    papyrologie; papyrus; par avion; par example