Nainstalujte si:

       

Význam slova operand; operatér; operativní; operátor; opereta


operand = prvek, s nímž je prováděna operace

operatér = 1. člověk provádějící operaci; 2. obsluha filmovacího, promítacího přístroje, vysílačky

operativní = pohotový, iniciativní, pružně fungující

operátor = početní symbol, symbol předepisující určitou početní operaci, všeobecná instrukce, kvantifikátor; pracovník obsluhující počítač

opereta = divadelní žánr zábavného rázu s mluvenými dialogy, zpěvy a tanci; soubor provozující operety

Next: operovat; opiát; opidum, oppidum; opium; oponent    papovavir; pappenheimský; paprikáš; papula