Nainstalujte si:

       

Význam slova omniscience; omnium; omnium consensu; omnivor


omniscience = vševědoucnost

omnium = sportovní závod (obv. cyklistický) složený ze dvou a více disciplín

omnium consensu = s obecným souhlasem

omnivor = všežravec, pantofág

Next: on-line, online; onanie; oneiro-    panoramatický; panoráma; panovačný člověk; panó