Nainstalujte si:

       

Význam slova oktáva; oktet; okteto; oktogon; oktosylab


oktáva = 1. osmá třída osmiletých středních škol; 2. řada osmi tónů diatonické stupnice, interval mezi prvním a osmým tónem v ní; 3. osmiveršový básnický útvar, stance

oktet = hud. komorní skladba pro osm nástrojů nebo hlasů

okteto = soubor osmi hráčů nebo zpěváků komorní hudby

oktogon = 1. osmiúhelník; 2. centrální stavba na půdorysu osmiúhelníka

oktosylab = osmislabičný verš

Next: oktrojovaný; oktrojovat; okulár; okultista    pakáž; paket; pakfong; pako; pakostnice; pakovat