Nainstalujte si:

       

Význam slova oktaedr; oktant; oktant; oktavon; oktáv


oktaedr = osmistěn

oktant = 1. astronomický přístroj k určení zenitových vzdáleností kosmických těles; 2. jedna z osmi částí prostoru získaných rozdělením třemi navzájem kolmými rovinami

oktant = obvyklý, ale nesprávný název pro nasycený uhlovodík s osmi atomy uhlíku, obsažený v různých frakcích benzinu a petroleje

oktavon = míšenec černého a bílého plemene s podílem 1/8 negroidní krve

Next: oktáva; oktet; okteto; oktogon; oktosylab    paintball; pair; paján, paian; pajzl; pakatel