Nainstalujte si:

       

Význam slova okluziva, okluzíva, oklusiva; okluzor; okta-, okto-


okluziva, okluzíva, oklusiva = závěrová souhláska

okluzor = prostředek k zakrytí oka používaný při léčbě dětské šilhavosti

okta-, okto- = první část složených slov mající význam osm, osminásobný

Next: oktaedr; oktant; oktant; oktavon; oktáv    paduana; paella; pagát; pagina; paginace; pagoda