Nainstalujte si:

       

Význam slova oidipovský; oikonymum; oikumena


oidipovský = podvědomě orientovaný k rodiči opačného pohlaví a proti rodiči stejného pohlaví

oikonymum = místní jméno, jméno sídliště

oikumena = známá část světa u antických Řeků; souhrn oblastí trvale obývaných lidmi

Next: oiomantie, oiomancie; okarína; okaze, okase    ozon, ozón; ozonizace, ozonisace; ozono-