Nainstalujte si:

       

Význam slova oficiózní, oficiosní; oficium, officium; oficína


oficiózní, oficiosní = poloúřední

oficium, officium = povinná denní modlitba římskokatolických řeholníků a kleriků; církevní úřad papežské kurie; povinnost

oficína = dílna nebo pracovna (holičská, lékárnická)

Next: oficír; ofina; ofio-; ofis, office; ofrankovaný    ovogeneze, ovogenese; ovomaltina; ovomukoid