Nainstalujte si:

       

Význam slova oferent; oferta; ofertorium; off-shoring; offroad


oferent = osoba, činící nabídku jiné osobě

oferta = nabídka, návrh

ofertorium = část katolické mše, obětování

off-shoring = přesun sídel podniků do daňových rájů a výroben do zemí s nízkými náklady práce

offroad = Označení automobilů užívaných pro provoz mimo silnice, typicky v těžkém terénu.

Next: oficialita; oficiální, oficielní    ovari-, ovario-; ovarium; overal, overall; overlock