Nainstalujte si:

       

Význam slova obsoletní; obstinace; obstipace; obstrukce


obsoletní = překonaný, nepoužívaný, zastaralý

obstinace = tvrdohlavost, umíněnost

obstipace = zácpa

obstrukce = snaha zmařit něčí jednání; uzavření průsvitu, neprůchodnost

Next: obverze, obverse; oceáno-; ochlokracie; odaliska    ostrakizovat, ostrakisovat; otčestvo; otiatrie