Nainstalujte si:

       

Význam slova objektivový; objektový; oblace; oblát; obligace


objektivový = týkající se objektivu

objektový = týkající se věcí, prvků, objektů samých; předmětový

oblace = darování, poskytování darů; dar

oblát = osoba, které je učiněna nabídka

obligace = závazek, povinnost; cenný papír s jednoznačně určeným úrokem

Next: obligatorní; obligátní; obligo; obliterace    osteoartróze, osteoarbrosa; osteocyt; osteofyt