Nainstalujte si:

       

Význam slova objektivizmus, objektivismus; objektivní


objektivizmus, objektivismus = nezaujímání vlastního či hodnotícího názoru

objektivní = týkající se objektu, věcný; nestranný, neutrální; neosobní

Next: objektivový; objektový; oblace; oblát; obligace    ostentativní; osteo-; osteoartitida