Nainstalujte si:

       

Význam slova objektiv; objektivita; objektivizace, objektivisace


objektiv = spojná optická soustava, základní část optických přístrojů

objektivita = věcnost, předmětnost; spravedlnost, nestrannost

objektivizace, objektivisace = snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace

Next: objektivizmus, objektivismus; objektivní    osmoregulace; osmotický,; osmóza, osmosa