Nainstalujte si:

       

Význam slova nukleol, nukleolus; nukleon; nukleus; nuklid


nukleol, nukleolus = složka buněčného jádra, jadérko

nukleon = společný název pro elementární částice tvořící atomové jádro (neutrony a protony)

nukleus = buněčné jádro

nuklid = soubor atomů charakterizovaný stejným protonovým a nukleonovým číslem

Next: nulifikace; nulita; numerace; numerale; numerický    oronomastika; oronymum; ortel; ortéza