Nainstalujte si:

       

Význam slova normál; normála; normální; normo-; normovaný


normál = standard, etalon; průměr, průměrný, pravidelný stav

normála = přímka kolmá k tečně (tečné rovině) v bodě dotyku, kolmice

normální = běžný, obvyklý, pravidelný, průměrný; představující normu

normo- = první část složených slov mající význam norma, normalizace, normální

normovaný = stanovený předpisy, plánem; opatřený normou

Next: nornikotin; nosce te ipsum; nosofobie; nostalgie    organo-; organogeneze, organogenese; organoleptika