Nainstalujte si:

       

Význam slova nitridování; nitrifikace; nitro-; nitrobakterie


nitridování = tepelné tvrzení povrchu oceli sycením povrchové vrstvy dusíkem v kapalném nebo plynném prostředí

nitrifikace = aerobní proces, při němž probíhá oxidace dusíkatých látek, součást přeměny dusíkatých látek v půdě

nitro- = první část složených slov mající význam dusík, dusíkatý

nitrobakterie = bakterie způsobující nitrifikaci

Next: nitrocelulóza, nitrocelulosa; nitrocementování    oponentura; oponovat; oportunista