Nainstalujte si:

       

Význam slova neutrální; neutrino; neutron; neutronové číslo


neutrální = nestranný, nezúčastněný, neurčitý, nevýrazný; chem. nemající charakter kyselin ani zásad

neutrino = elektricky nenabitá elementární částice patřící mezi leptony

neutron = elementární částice patřící mezi nukleony

neutronové číslo = počet neutronů v jádře

Next: neutrum; never-ending, neverending; new age    onomatopoický; onomatopoie