Nainstalujte si:

       

Význam slova nekonvenční; nekro-; nekrofág; nekrofilie; nekrolog


nekonvenční = neobvyklý; originální

nekro- = první část složených slov mající význam mrtvý, smrt, umírání

nekrofág = živočich živící se mrtvým tělem jiného živočicha

nekrofilie = sexuální deviace charakterizovaná erotickou náklonností k mrtvolám, nekromanie

nekrolog = písemný nebo ústní projev o životě a významu zemřelého

Next: nekromantie, nekromancie; nekropole; nekropsie    oidipovský; oikonymum; oikumena