Nainstalujte si:

       

Význam slova negace; negativ; negativizmus, negativismus


negace = zápor; popření, odmítnutí

negativ = fotografický, filmový, televizní obraz v doplňkových tónech

negativizmus, negativismus = popírání jakýchkoli kladných jevů; odmítání kladných a vyzdvihování záporných, stinných stránek skutečnosti

Next: negativní; negativum; negližé; negociace; negovat    oficiózní, oficiosní; oficium, officium; oficína