Nainstalujte si:

       

Význam slova nazarenizmus, nazarenismus; nazarén; nazála, nasála


nazarenizmus, nazarenismus = malířský směr 1. poloviny 19. století

nazarén = 1. stoupenec nazarenizmu; 2. křesan z počátků křesanství, nazarejec

nazála, nasála = nosová hláska, nosovka

Next: nazo-, naso-; náos; nátryl; nátura; návěstidlo    obr-, óbr-, ober-; obrogace; obscenita; obscénní