Nainstalujte si:

       

Význam slova nativní; natrium; natrolit; natron; natura naturans


nativní = přírodní

natrium = sodík

natrolit = minerál ze skupiny zeolitů

natron = hydroxid sodný

natura naturans = příroda tvořící, tvořivá, aktivní

Next: natura rerum; naturalistický    oáza, oasa; Obchodní společnost; obdukce; obedience