Nainstalujte si:

       

Význam slova nativita; nativitní; nativizmus, nativismus


nativita = 1. porodnost, natalita; 2. vstupní údaje pro sestavení horoskopu zrození, vzniku, založení něčeho

nativitní = 1. vztahující se k nativitě; 2. osudově určený postavením planet v den narození

nativizmus, nativismus = názor, že duši jsou vrozené ideje a poznání je pouhé rozpomínání

Next: nativní; natrium; natrolit; natron; natura naturans    nymfomanie; nystagmus; ňaňa, ňáňa; OECD; OPEC