Nainstalujte si:

       

Význam slova nastie; natalita; natalitní; natální; nativista


nastie = růstové pohyby rostlin způsobené kvantitativní změnou vnějších činitelů (teplo, světlo) působících ze všech stran

natalita = porodnost; demografický ukazatel počtu narozených na 1000 obyvatel; nativita; množivost

natalitní = propopulační (opatření v obl. sociální politiky) (viz natalita)

natální = vztahující se k narození, porodu

nativista = stoupenec nativizmu

Next: nativita; nativitní; nativizmus, nativismus    nymf-, nymfo-; nymfa; nymfeum, nymphaeum