Nainstalujte si:

       

Význam slova municipium; munilicence; mura


municipium = ve starověku závislé město s určitou vlastní samosprávou; město se zvláštním zřízením, vyňaté ze správního obvodu

munilicence = štědrost, velkorysost

mura = smyv zvětralin a vegetačního krytu srážkovým přívalem v horách doprovázený kamennými lavinami

Next: muralizmus, muralismus; muréna; musaka, mussaka    nikotinizmus, nikotinismus; niktace; nimbostratus