Nainstalujte si:

       

Význam slova municipalizmus, municipalismus-; municipální


municipalizmus, municipalismus- = tendence převádět pravomoci na nižší samosprávné orgány

municipální = obecní, městský, týkající se obce, komunální

Next: municipium; munilicence; mura    nikol; nikolaitismus; nikotin