Nainstalujte si:

       

Význam slova multilaterální; multilaterární; multimediální


multilaterální = mnohostranný, s účastí více subjektů

multilaterární = mnohostranný, s účastí více subjektů

multimediální = mnohazpůsobový; předávání nebo uchování informací v textovém, zvukovém i obrazovém kompletu

Next: multimédium; multimilionář; multimodální; multipara    neutrum; never-ending, neverending; new age