Nainstalujte si:

       

Význam slova mozaika, mosaika; móda; módní; móresy; móta; mramor


mozaika, mosaika = 1. útvar sestavený z malých èástí; 2. virová choroba rostlin

móda = doèasné vnìjší sjednocení vkusu

módní = podle módy; v oblibì bez ohledu na kvalitu

móresy = chování, zpùsoby

móta = móta znamená islandsky tvoøit, formovat nebo taky forma :)

mramor = krystalická karbonátová hornina, dobøe leštitelná

Next: mrtì; muay thai; mudda; mudra; mudžahedín; mudžáhid    neuroendokrinologie,; neurofibrila; neurogenní