Nainstalujte si:

       

Význam slova mortalita; mortifikace; mortinatalita; morula


mortalita = úmrtnost, demografický ukazatel počtu úmrtí v poměru k počtu obyvatel

mortifikace = 1. odumírání a rozpad tělesných tkání; 2. umrtvování, sebezapření, odpírání si tělesných žádostí

mortinatalita = počet mrtvě narozených v poměru k 1000 živě narozených

morula = první vývojové stadium rýhujícího se vajíčka

Next: morytát; moskyt; moskytiéra; mošus, moschus; motel    nepotizmus, nepotismus; neptunizmus, neptunismus