Nainstalujte si:

       

Význam slova morituri te salutant; mormon; mormorando; mormoroso


morituri te salutant = latinsky; celé:Ave, celé:Ave,Caesar(imperator),morituri te salutant=Buď zdráv Caesare(císaři),jdoucí na smrt tě zdraví;pozdrav císaři,s nímž nastupovali gladiátoři do arény k zápasům.

mormon = příslušník náboženského hnutí spojujícího prvky křesťanství, židovství a islámu

mormorando = bručivě, nesrozumitelně, mormoroso

mormoroso = bručivě, nesrozumitelně, mormorando

Next: morning after; morologie; morous; mortadela    neorenezance, neorenesance; neotektonika; neotenie