Nainstalujte si:

       

Význam slova morfogeneze, morfogenese; morfogenní; morfologie


morfogeneze, morfogenese = vývoj tvaru, změna tvarových vlastností

morfogenní = tvarující, ovlivňující změny nebo vývoj tvaru

morfologie = nauka o tvarech; jaz. tvarosloví

Next: morfometrie; morfonologie; morganatický; moribundus    neoplazma; neopren, neoprén