Nainstalujte si:

       

Význam slova moravizmus, moravismus; morálka; morbidita


moravizmus, moravismus = moravský jazykový prvek

morálka = mravnost, souhrn mravních zásad, norem

morbidita = nemocnost; chorobnost, morbidnost

Next: morbidní; morbidnost; morbilli; morbus; mord; morda    neoliberalizmus, neoliberalismus-; neolit