Nainstalujte si:

       

Význam slova monzun, monsun; moped; mopslík; moralita


monzun, monsun = pravidelný vítr ve spodních vrstvách troposféry, např. v jihovýchodní Asii

moped = motorové kolo

mopslík = malý společenský pes, mopsl

moralita = 1. mravnost, mravní cítění; 2. žánr středověkého dramatu

Next: moralizovat, moralisovat; moratorium; moravikum    neoimpresionizmus, neoimpresionismus