Nainstalujte si:

       

Význam slova monokracie; monokrystel; monokultura; monokulus


monokracie = jedinovláda, vláda jedince - neomezená státní moc je soustředěná v rukou jednotlivce

monokrystel = krystal, jehož celý objem je shodně periodicky uspořádán

monokultura = rozsáhlé porosty jednoho druhu kulturní rostliny

monokulus = 1. jedinec s jedním vidoucím okem; 2. obvaz na jedno oko

Next: monolit; monolitický; monolog; monomachie    nefelometr; nefelometrie; nefoskop; nefrektomie