Nainstalujte si:

       

Význam slova monoftongizace, monoftongisace


monoftongizace, monoftongisace = přeměna dvojhlásky (diftongu) na samohlásku (monoftong)

Next: monofyzitizmus, monofyzitismus, monofysitismus    nazarenizmus, nazarenismus; nazarén; nazála, nasála