Nainstalujte si:

       

Význam slova monodie, monódie; monodrama, monodram; monoedr


monodie, monódie = jednohlas; sólová píseň; hudební skladba s jednou vedoucí melodii

monodrama, monodram = divadelní hra s jedinou postavou

monoedr = jednoduchý krystalový tvar tvořený jednou plochou

Next: monofág; monofobie; monofrekvenční; monoftong    nautika; nauzea, nausea; naveta; navigace