Nainstalujte si:

       

Význam slova molarita; molár; molární; moldavit; molekula


molarita = koncentrace roztoku vyjádřená počtem molů rozpuštěné látky v 1 litru roztoku

molár = stolička savců

molární = vztažený na jednotku látkového množství (na mol), molový

moldavit = tektit vyskytující se v jižních Čechách a na západní Moravě, vltavín

molekula = skupina nejméně dvou atomů spojených chemickou vazbou

Next: moleskin; moleta; moletování; molino; molitan; moll    nahib; naidka; naira; naivita; naivka; naivní