Nainstalujte si:

       

Význam slova modulární; modulátor; modulo; modurit; modus


modulární = stavebnicový, sestavitelný z typizovaných částí

modulátor = zařízení sloužící k modulaci

modulo = shodně podle modelu

modurit = plastická modelovací hmota varem tvrdnoucí

modus = způsob, míra, druh; jaz. způsob slovesný; hud. stupnice s jiným uspořádáním než dur-mollovým; středověká stupnice; mat. střední hodnota v statistickém souboru

Next: modus ponens; modus vivendi; modylion    NATO; nabob; nacionalista; nacionalistický