Nainstalujte si:

       

Význam slova modista, modistka; modul; modulace; modularita


modista, modistka = osoba zhotovující nebo prodávající klobouky

modul = míra, veličina; délková jednotka umožňující koordinaci rozměrů jednotlivých prvků užívaných při sériové výrobě; poměrná jednotka míry určující poměry v kompozici

modulace = formování, obměňování, odstiňování; změny frekvencí vysílaných kmitů; přechod z tóniny do tóniny

modularita = skladebnost, stavebnicovost, sestavitelnost z bloků

Next: modulární; modulátor; modulo; modurit; modus    myzofobie, mysofobie; mýtomanie; mýtus, mythus