Nainstalujte si:

       

Význam slova moderace; moderato; moderátor; moderna


moderace = moderování; 1. omezování, mírnění; brždění, zpomalování; 2. vedení diskuze, uvádění pořadu

moderato = hud. mírně; skladba nebo část skladby v tomto tempu

moderátor = 1. zařízení sloužící k tlumení, zpomalování; 2. látka zpomalující rychlost neutronů v jaderných reaktorech; 3. ten, kdo řídí skupinovou diskuzi, průvodce pořadem

moderna = moderní ráz; umělecký směr konce 19. století; hudba od konce 19. století

Next: modernizace, modernisace; modernizmus, modernismus    mytický, mythický; mytizovat, mythisovat; mytologie