Nainstalujte si:

       

Význam slova modelový; modem; modem-pool; modemista; moder


modelový = vzorový; obsahující podstatné společné nebo žádoucí rysy

modem = soustava tvořená dvojicí modulátor demodulátor

modem-pool = sada modemů

modemista = propagátor modemích názorů; stoupenec modemizmu

moder = humusová drť; přechodná forma humusu bez úplné humifikace organických látek, vznikající za dostatečného přístupu vzduchu

Next: moderace; moderato; moderátor; moderna    mystický; mystifikace; mystik; mystika