Nainstalujte si:

       

Význam slova mobilní; moce; modalita; modality práva; modální


mobilní = pohyblivý, schopný přemístění, pohotového použití

moce = jaz. přechylování podstatných jmen

modalita = možný způsob; stupeň jistoty nějakého soudu; uplatňování postoje mluvčího ve výpovědi, modálnost; způsob skladby, založený na jiném než dur-mollovém systému

modality práva = 1.přikázáno, 2.zakázáno, 3. dovoleno (výslovně, mlčky - právem neupraveno)

modální = způsobový, účelový

Next: model; modelace; modelář; modeletto; modelér    myrhovník; myriáda; myringotomie; myrmekofilie