Nainstalujte si:

       

Význam slova milicionář; milieu; milion, milión; militantní


milicionář = příslušník milice

milieu = 1. prostředí, okolí; vnější podmínky; 2. vyšívaná dečka

milion, milión = tisíc tisíců,10 na 6

militantní = bojovný, bojechtivý

Next: militarizace, militarisace    multiparita; multiplet; multiplex; multiplicita