Nainstalujte si:

       

Význam slova mikrosvět; mikroten; mikrotrauma; mikrovlny; mild


mikrosvět = světoblast smyslově nevnímatelných veličin na atomové a subatomové úrovni kde platí zákonitosti kvantové fyziky; mikrokosmos

mikroten = vysokotlaký, lineární, krystalický polyetylén

mikrotrauma = drobné poranění, drobný úraz

mikrovlny = mikrovlnné záření, elektromagnetické záření s vlnovou délkou 0.001 až 1 m

mild = chuově jemný, neostrý, slabý

Next: milénium, millenium; mili-; miliarda; milice    multilaterální; multilaterární; multimediální