Nainstalujte si:

       

Význam slova mikroskop; mikrosocioiogie; mikrosomální


mikroskop = přístroj k pozorování malých, lidským okem neviditelných objektů

mikrosocioiogie = teorie a výzkumné techniky malých společenských skupin

mikrosomální = 1. mikroskopické, nepatrné tělesné změny; 2. týkající se části buňky

Next: mikrosomie; mikrosporie; mikrostav; mikrostruktura    multi-; multicelulární