Nainstalujte si:

       

Význam slova mikroprocesor; mikroseizmika, mikroseismika


mikroprocesor = procesor tvořený obv. jedním integrovaným obvodem

mikroseizmika, mikroseismika = část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení pomocí přístrojů

Next: mikroskop; mikrosocioiogie; mikrosomální    mulčování; mulda; muliné, mouliné; mulit; mulláh